Monday 29 April 2013

SAN''SPARSH..MATRRA

..AAI VASOONDHHRA KE TAT'VA_VADHHAN ME
 NITYA...PRATI...
KI...KOOL___..'...298..498...598...698...298...198...098...798...998...889...
E...T...A...N...i..
    +..V...E...J...A...N...''T'''A'''N''''M'''A'''T'''R'''A'''Y'''E..._.....HOKAR BHI
POONAH....+...HOTI HAI
YAHA MATRRA O SE MATLab ...m'''a''''t'''r'''a'''..{..ma   ''at'''...dvigoonit....sad_nyakanam...tra''}
yah bhi
V...A...i...S...H...i...S...H...i...K...i...
{..WED,..=..NYAY...MIMANSA...TAR'K...JYOTISH...CHHAN'D..AADDI..}

YAH POOR'N__POORAK BHI HAI
AUR
SAN''S''SPARSH''TA  KI GOONITATA KA
D''''Y''''O''''T'''A'''K'''
...B...H....i...

No comments:

Post a Comment