Sunday 28 April 2013

A''M''A''R''A''T..'.V''A

AMAR  HAR KOI HONA CHAHTA HA  
PRAN KI UT'PATTI AAGAMAN  STHHAN  VYAPKATA
PRAN KA ES BH0ATIK SHARIR ME AAGAMAN HOKAR
P'''A'''Y''OO  U'''P'''AA'''S'''T''H''H''A
STHHAN MEE ....U..S..A..K..i..
PRATISHTHHA HONA....
YAH PRATISH''THHA
HAR  ...''..16..+..92...''...MATRADI ME ..A_V_K_O_S_H_i_Y_a.....
..P...A...D...H...H...T...i...''SE''....AGAR
SAMPAIT  ..KONIY TRIJYA ME...
A_A_D_H_H_A_R_..+..p_R_A_T_Y_A_D_H_H_R_...K'''R'''.i.'''Y'''A'''
SE   STHHPIT KAR LENA '''A''''G'''A'''R''''...AAP....JAN...LETE HO
TO..
AAP
A_M_A_R_T_''V_a.......{..1000%..}..HO JATE HO

No comments:

Post a Comment