Monday 15 April 2013

..nine_i_durga.com.../...durgaraktapeeth.com

apni..yah web site...me apne banaye stotr  ..''SREE....DURGAKARUNASTAV..STOTR...''..YAH....NINE_I_DURGA.COM...ME BHI HAI  AUR..../..DURGARAKTAPEETH.COM..ME BHI HAI...'''
YAH SREE..DURGAKARUNASTAV STOTR....MAiNE...SAN...1990...ME''JAB...''..MADURGA KE SAMNE BAiTH KAR...''AARADHHANA..KAR RAHA THHA TO......SAKSHAT'KAR....D....A....R...S...H...A...N....''''P'''R'''A'''T''''Y'''A''''K'''S'''H'''A'''...H00YE....
US....''U'''N'''M'''00'''G'''D'''H'''H'''A'''....__AWASTHHA...ME..ES..STOTR...KI...RACHHNA
HUi...''AMBE..MERI SUNO POOKAR 'DIVYA YACHHNA TARANHAR''''..ES...PANKTI SE JISAKI SHURUWAT HAI....

No comments:

Post a Comment