Monday 15 April 20137 seconds ago

sap''tshati

durgaji.......''..mahat''mya..jo..''m..a..r..k..a..n..d..e..y..__p00ran..''A''N''R''G''A''T''''..
AK__MAHA...''..V..E..G..Y..A..N..i..K..''...S'''T'''Y'''A''...
LEKiN..JISE.._ES..ATi..BOODHHiWADi..SAAN''SAR..NE..''SAMZANE...''KA''..YAT''NA..NHi..KIYA..
AUR..KARE..TO..BHi..UNHE..P00R'N..TAYA..SAMAZ..NHi..AAYEGA...
ES..'''''''S....A....P...'''T..S...H...A...T...i..''..ME.......UNIVARSAL...KE...'GiN0N...BiT0N...B...A...i...N...0...''
..J..i...G...i...V...i...S...H...N...A...T...A...''0''...KA...S'''A'''N'''D'''A'''R'''B'''H'''A'''....HAi...
j...0...''aar''t..'''j''''.i.''v'''a'''n'''....ki....'''TREK_SHANA0..KE..''UT''PRERiT...''K'''''''''A'''''''N''''''0'''''..KA...ABHIVYAK''T..''AADHHAN...HAi

No comments:

Post a Comment