Friday 26 April 2013

MAN = MAN C 2 ..'M''OO''M''OO''KSHOOT'VA

MOOMOOKSHOOT''VA...YAH BHAVNA...'''VYAKTi..  ke   jagat..{..san'sar se } se  fijikl body

ya  sansar se sharir   ya man =sol../..ya boodhhi  enke dvara aanewali 'sambandhho me se

anoobhvit  ya a...n...bh...oo...t...i...ki tr00tiyo se ''poor'n..roop se ...c'''h'''h'''oo'''t'''n'''a'''...

yah sthiti moo,mookshut'va kahlati hai  

No comments:

Post a Comment