Tuesday 9 April 2013

..KRKIJ..KI..NIHARIKA'''YE'''

yah kya hai...?...aare ese nhi jante...
yah hai...'''a...v...k...a...s...h...a...'''..me...nihit

AK..
AUR
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''....A....V...K...A...S...H...A...''''''''''''''''''''

JO...NIRN'TAR...
...MANV.''0''...
K0..AK...

'''''''CHYLENJ..''DE'''RHA...HAI...
AUR...U...L...T...i..''KH0PDi..KA..YHA...''MANAV...??
''SAMZ NHI RAHA  JABKI...''ANEK BAR..PRAK_R00TI..NE..USE..''
'''''''''...U...L...K...A..''0'''...KE..
MADHHYAM...SE..''SAM_ZANE...KI..KOSHISH..
K....i....

No comments:

Post a Comment