Friday 12 April 2013

..DOST0...PAN''CHHI...

...HAMARE....PAR''YAVARAN.......K0....AK__AAVASHYAK.....
.....KAVACHH....PRADAN...KARTE....H...A...i...'
U...N...A...K...A....
P..A..R..Y..A..'V..A..R..A..N..''
K..E..''
P...R..A..T..i..
Y....0...G...D...A...N...''
A_VAR''NA''NiY...HAi...
JAN...LO...Ki...
'''''WE'''''
HAMARE....
PAR''YAWARAN....Ki..RAK_SHA...KE...
P.......R.......A......H....A....R.....i....[...C...0...S...T...''G...A...R...'D...A...}
.......H............A.........i...'''''

No comments:

Post a Comment