Friday 12 April 2013

''''''''''''''ES....ESH''K...NE...

KAR...DIYA....''NA__KABIL..'''GALIB''''...VRNA...HAM...AADAMI....THHE..BADE...KAM..KE

A....U...R....
ESI...AADAMI...
NAMKE....
J...A...N...V...A...R...
NE
DHHARTi....KO....
..KH0D__KH0D__KE.....'''..YAHA....KE...HARE...__BHARE__PED0...{..TREE...}..K0...'''

N0CH__N0CH...KE...YAHA...KI..VADIY0...KO...''''N'''A''''G''''N'''N'''A...{..NY00D..}
KAR_KAR...KE...{APNi...''B_E_JAR00RAT''0''...KO...JAR00RAT...KA..NAM..DEKAR...
..................C...H...H...i...R...'''''H'''A'''R'''N'''''....KAR...DIYA.....
K0ARAV....BAN_GAYA...VYAKTi.........
A...B...''''ES'''''M'''A'''R'''T'''E'''...H00YE....PLANET....''KO''''
i....N.....T...A...J...A...R...'''HAi..'p...a...n...d...a...v...''0'''..ka..
j...0...'''shayad....d'''o'''s'''t''''.....T...00...M....''''H0''''

No comments:

Post a Comment