Tuesday 23 April 2013

A__vidya...+

A..v..i..d..y..a....yah...''swa_nirmit...hai....yah...kaha..jaye...to...thik..hi..hai...
yah..Anya..karno...se...N'''.i.''R'''M'''.i.''T..NHi..hoti....
k...a...i...s...e..??
..jaise...kisi..goofa..me...jo...A'''N'''D'''H''E'''R'''A'''....YAH..US...G'''OO'''F'''A'''..Ki..vajah..se...
hi...''T'''O'''...___U''T''P''A'''N''N'''...HAi......''agar...yah...goofa..nhi...rhati...TO...
TO   ?
TO.....A'''N'''D'''H'''H'''E'''R'''A'''..{..A...N...D...H..H...K...A...R...}..''B'''H'''.i.'''..NHi..RAHTA....

W...A...i...S...E...''Hi..''....''A_A''T''M''T''A''T''V''..{..SELF_SA0L..NESS..}..KA...G'''Y'''A'''N'''
AGAR...HOOWA...NHi..TO...VYAK'Ti..KE...''A'''N'''T''A''_K'''A'''R'''A'''N'''..{..HEART..}ME...BHi...A'''N'''D'''H'''H'''_K'''A'''R'''..{..DAR'K..}..Hi..RAHEGA...
A...V...i...D...Y...A...''KO''...AADi..NHi..AUR...''A...N...'T..A.'''.....BHi..NHi...''YANE..???
A_Vidya..yah...m''oo''l''a''t''a''h''a'':.._K_A_L_A_T_i_T..''..H...A...i...

No comments:

Post a Comment