Tuesday 7 January 2014

c''a''r''e''..2..

WHAT M I
4 min ago
i _ am _ u'nivarasaL

i am ' GALEKSI'
i am ' ALL '

C..A..R..E..'' 2 ''{ WHAT AM I }

what am i
16 secs ago
I AM 'AHAM'BRMHAS'MI
I AM ' SHIWO'HAM'
I AM ' TAT'VAMASI'
I AM ' i '
i am ' U '
i am ' who_why_how_what_where_and_ i _ am _ there...

'''MERA'''UTTAR....YAH...HAI....

Thursday 2 January 2014

g''L''o''b''a''L''_marathi.com....+..mai_SWAMISHISHUVIDEHANAND_{SWAMIJI TIWARI..}

 1. निलेश्राव....लेख..चांगला...लिहिला..आपण....'पण''यात...''...अनुत'प्रधान.....तर्क..कमी..आहे...''कारण..''ईश्वर..हा..'नित्य'प्रवर्ता..''आणि'''..कारण...''कार्य....''व्य्भ्तीरेक...'''आहे....'उदाहरण....''_डोळे_हे__सगळे_दृश्य__पाहतात_पण_''डोळे''डोळ्यांना_''पाहू..शकत..नाही...
  3
  0
  Thank You!
  02 Jan 2014 - 03:40:12
 Name :
* Comment : Type in    
0/500
Biz / Tech:   Business  |  Technology
स्वामिनी:   स्वामिनी लेख  |  सौंदर्य  |  पाककला
Services:   पेपर वाचा  |  Classifieds  |  Post Classifieds  |  Matrimony  |  Real Estate
© Copyrights 2013 GlobalMarathi.com
Follow Usg''L''o''b''a''L''_marathi.com....+..mai_SWAMISHISHUVIDEHANAND_{SWAMIJI TIWARI..}

 1. निलेश्राव....लेख..चांगला...लिहिला..आपण....'पण''यात...''...अनुत'प्रधान.....तर्क..कमी..आहे...''कारण..''ईश्वर..हा..'नित्य'प्रवर्ता..''आणि'''..कारण...''कार्य....''व्य्भ्तीरेक...'''आहे....'उदाहरण....''_डोळे_हे__सगळे_दृश्य__पाहतात_पण_''डोळे''डोळ्यांना_''पाहू..शकत..नाही...
  3
  0
  Thank You!
  02 Jan 2014 - 03:40:12
 Name :
* Comment : Type in    
0/500
Biz / Tech:   Business  |  Technology
स्वामिनी:   स्वामिनी लेख  |  सौंदर्य  |  पाककला
Services:   पेपर वाचा  |  Classifieds  |  Post Classifieds  |  Matrimony  |  Real Estate
© Copyrights 2013 GlobalMarathi.com
Follow Usg''L''o''b''a''L''_marathi.com....+..mai_SWAMISHISHUVIDEHANAND_{SWAMIJI TIWARI..}

 1. निलेश्राव....लेख..चांगला...लिहिला..आपण....'पण''यात...''...अनुत'प्रधान.....तर्क..कमी..आहे...''कारण..''ईश्वर..हा..'नित्य'प्रवर्ता..''आणि'''..कारण...''कार्य....''व्य्भ्तीरेक...'''आहे....'उदाहरण....''_डोळे_हे__सगळे_दृश्य__पाहतात_पण_''डोळे''डोळ्यांना_''पाहू..शकत..नाही...
  3
  0
  Thank You!
  02 Jan 2014 - 03:40:12
 Name :
* Comment : Type in    
0/500
Biz / Tech:   Business  |  Technology
स्वामिनी:   स्वामिनी लेख  |  सौंदर्य  |  पाककला
Services:   पेपर वाचा  |  Classifieds  |  Post Classifieds  |  Matrimony  |  Real Estate
© Copyrights 2013 GlobalMarathi.com
Follow Us