Thursday 4 April 2013

..kanya..k00marichhya..vidmahe...

''katyayanechh dhimahi  tanno..''D...U...R...G...A...''
PRACHHO'DAYAT..''

..KANYA''YE...''MATR00_SHAK'Ti...KA...''DY0TAK ..ANSHA HAI J0...''BRAMHAND ki  '''
krvjj sagya..''0''..ko..bhi...''u''t''a''k''h''a''L''i''t''..kar...deti hai
yah...utkhaln..''TA'''.....''M...E...T...H...H...A...D...''''

''''''...9...''''

exjzisiyant...ke...''A'''N''00''K''R''A''M''A''N''...
ME....
N...i...H...i...T...''HAi
esiLiye...''har_r0j...''ak..to...bhi...'''9'''..var'shiya...L'''A'''D'''K'''.i.'''..ka p00JaN_ArchAn...
A_a_V_a_S_H_Y_A_K_...H...A...i....

No comments:

Post a Comment