Saturday 9 February 2013


YJOORWED..SAMWED...RiGWED...''GiNiN...BAiN0..

YJOORWED....''ES WED ''ME JO ''M...A...N...T...R...O...'''KA SAMOOH HAI N YAH KEWAL...''KAR'M_KANDO...'''TAK SIMIT NAHI HAI...''USKE ''BHI...AAGE'''JAHA''FIJIKLBODY'''...''PARA_..B...R...A...M...H...A...N...D...i...Y...'''''''''{...DVANi..SANKETO..]...Ki ..'''F...i...K...W...E...N...S...i...''''JISE HAM ''GOOODHHa..BHASHA..ME..'''A...D...Y...A...T...A...N...'''BHI KAH SAKTE HAI...''''ME {...TELiPRint...]...rupk...'mix...hai yah ak...aayam hai ....jo....aage chalkar...''[mantra..knwart...''rIchaye..'']'''S..A..M..W..E..D...''KI ..''R..i..N..i..K...{...RANAYANi...]...''G...A...N......=LARiJ...'''VESHITA0...''ME'''DVI...GOONIT...HO JATI HAI.....'''JO ''PARA_Ta..._PAR...B...R...A...M...H...A...N...D...i...Y...'''''''''LAHARi...YO...ME..'ABHiVYAK''T...''..{....SAM_GAN...}...GiNiN..BAiN0....'''V...R...OO...H...A...D...''''STHA_PiT HAi.....

No comments:

Post a Comment