Wednesday 6 February 2013

..naino..teknoloji..and..spirichuality..


..naino..teknoloji..and..spirichuality..

'naino tek'n..''wastav me yah..''elektron..geGin..'ke ''frikwen'si..ke ''partikl's..aur..''Re'j''hai jo..ak ..''biton's..''belt dvara...''''har...''baino'''chij ko ''''naino''''' me ...'parawrtit''kar dete hai.....yah tek'n...'''kashyP'''rishi..ne..''eJAD'''ki thi jab ...''vevswat...man'vanTAR'''''ke '''daivik'''varsha...parawrtit ho nahi rahe the tab...eska..''ull'ekha''' ...''sam_ved'''ki ranayni shakha me 765..mndal ke...99 ve shok me''''OM GURNNAN..S_..S_..SWARAT''T''TE..AAHU..VYA''V''V''RAHO''..''GUN''..'''''ES..ME ''SPASHT HAi....

No comments:

Post a Comment