Friday 8 February 2013


''''DURGARAKTAMBARA..+9..M^_P..Q..2..NAMAH:

''''jiwan...ke anek kshetr me ........judi.......urjaye....hame ak....aisa 'adhhan..deti hai ...jo...hmari...'pahchan awam...kary ...''dvigoonit ...hokar....na..kewl...samaj...blki..antar..rashtriy...kshetro...me   '''aayam...jo ki..''+9..m....pQ..swkeyar  ..=bramhand ki ''ghnibhoot..urjaye...''akstrren..matter...'me 'nirhit''hai....'''Rkat...blood...dioxo newklik asid...ke ''aawaran..'''me...'''''fix ho jati hai jo bad me '''L...I...F...E...'''''KO ...WASTVIK...''''...D...I...S...H...A...'''AWAM....'''D...A...S...H...A...'''KA ''MEDAL''DETI HAI...

No comments:

Post a Comment