Sunday 24 February 2013


body..aliment....and..+..''orra..Aliment

body..yane..fijkl ..sharirr jo..a..p..a..n..e..aa..p..me..''orra..ki..{..''om..trrak..shnaya..goong..jigyas..imntikaya..samwed..756..mntrr..990}...''sangya..ye..har..''dhhai..ghadi..=..''1''..ghan''ta..}..ki..roopkta''o''.me..etni teji se nihit..hota hai ki...'''b..o..d..y..''ka..har...''orrgn...'orra..ki..''trrek__shnna..''0''..me..''A_L_i_M_E_N_T..'''..''JAiSE..'''KRRY..KRRTA..HAi...''''yah...orra..ETNA BDA HOTA JATA HAI KI...''POORE..UNiVAR''SS..'''KO..''AAVROOTTA..''KAR LETA HAi..''BAS..''TBHI...'''__P..R..A..L..A..Y..__..HOTi..HAi..

No comments:

Post a Comment