Tuesday 5 February 2013


'''''om...h3o namah..'''om..man..=man'si..skwear..namah..'''

dear frends....''ojon..ki 'mag'na..parat...jo..teJi..se..apna..''AstIt'va'''kho..rahi hai...usme..H=HAYDROJN____3..=''ALFA..BITA..GAMA..{MAGNET..KA..''KRIYETIV...''ATHATO'''..KSHETRA}___O...=O..X..i..J..A..N..''''''''AUR ''USAME'''MAN..=''PYOR..HEART...''MAN..SI..SKWEAR..='''HAMARE''VICHARO..KI..WO..'''FRIKWENSiYA'''JO...PYOR..''MiND..'''=''GREMTTER+WHiTEMATTER+_____..GLAN'D...'''ESASE '''HAM ..AUR ''ADHHIK''..TEJI..SE..AUR...KRIYEEETV...POWER SE'''i...Q''''SE'''BITA SEL'S..KA ''i..N..SY..U..L..i..N..AUr'''AL'FA SEL'S KA ''GLa..Y..K..O..J..i..N'''''GAMA''''=...+9..M..^_pQ..2..NAMAH...''''+THHHiTTA''''_XXXXX_____''U..N..i..W..A..R..S..A..L..Ki..{..AAKASH_GAN'GiY''AAKASH..TAT'V..WALi..pLaJMa......WEW'J]....HAMARE ME AK AISA 'VYAKTI''BANAYEGi..KI MAN..MIND..KA''AUR''MIND..ORA..KA'''PICHHA KARTE-KARTE'''AK''VESHViK..SOCH'''NIRMAN KAREGI KI..FIR ''GLOBAL_WRMING...SE ''NASHT..HOTI HUi...''WATAWARN KI..KRIYTIV ''ABHIVYKTI''{..H..3..O..}..P..U..N..A..H..''___STRAK'CHRiT..HO PAYEGi...Amin

No comments:

Post a Comment