Tuesday 12 February 2013


''BRAM'HA...SAR''V..GATAM....''GiTON''''

....''WAH ..SAB..TARF...''PASARA..HUA...HAI...''GATM..''ES DHHATOO DVARA...U..S..KI..''GATi..''DAR''SHAYi...''GAI HAI...'''ES DUNIYA KI SAB ''VASTOO YE ..'''A...T...A...M...''''SE BANI HAI.....A..U..R...'''UN...''A..T..A..M...'''KE..BHITAR..KE...''P...A...R...M...A...N...U...''''YAH '''GATi_MAN...'''HAI...'''E.L.E.K.T.R.O.N...YAH....''''P.R.O.T.O.N..'''''KE...i..R..D..A.._G..i..R..D..A....''''''HAR_SAMY...''GHOOMATA...RAHTA..HAI...''A..T..A..M..''YAH...''KHOOD..''BHI..GATIMAN...HAI....AUR...'''G..i...T...O...N...{..+..999..N...S.S.S.S.}KI BHI NITY ''HAL_CHAL...SHURU RAHTI HAI...WAH ''ETANA SOOKSH''MA HAI KI ...''9999.08145..BIKON_KE ''TAT''VAN'SHA..'ME ....726354...BRI..GI..YA'NS...'''FOTON'''KI KRIYAT'MK..SRENI NIHIT HAI

No comments:

Post a Comment