Friday 22 February 2013

''KA..KA..RA..DI..'VAR'N..+..'UNIVR'SS

...K..KH...G...GH...CHH...CHHHA..J..Z..Y...R..L..V..SH..LLA..EN ..'VAR'NADI...''A..k..sha'ro..''...dvara...''u..p..a..d..i..t...''awam...''U..P..A..D..H..H..i..T..''....''SAR'GA...=VISAR''GA..''PRA..VAR''GA..''{...SANS_KRUT..ME...''PRAG'VARGYA...}..VAR'NN..YE..''ETNI...'T..A..N..M..A..T..R..A..'O'..''..SE..''JOO_DiT..''HAi..KI..'UNKI..''''VYA...PA..KA..TA...''''{..GROTH..}..''KRIVIJ...NIHRIKA..DVARRA..'UNIVRSA'L..TAK...''pahoon'chha..kar..''..waha...ak_prakar..ka..''v..i..b..h..a.._..y..o..j..a..n..'''..kshetrra..bana..kar..'k..o..s..m..i..k..''roopk..''..se..''bram''hando..ko.''pooshta..krti..hai...

No comments:

Post a Comment