Saturday 9 February 2013


40 seconds ago

..PRAN__TAT'V...+..SPAYNAL__COR''D'''..MOKSHa...

''SHAWAS...=...0..2...{..PRAN...]...YAH ''PRAWR'DHHAT'MAKTA...KI...'''T...A...N....a...L...''''''YANE  HAMARA  ''SAR_PAKAR...'''''APAY..NAL..CORD...'''''ESAME..''UPSTHIT'''''7..2,,O,,O,,O,,,''THAU'ZANT...=''HAJAR''''...NADIYO...KI....LAGATAR...''''''8''''''KE AAKAR ...ME....HONEWALI...YAT'RA..=...TOOR..'''..'''''M...OO...K...H...A...Y...A...PRAN+U''DAN...WAYOOO....KA....AGRESARIT....''PRAWAH....ESAME....''AA..KA..SHA...GAN...GiYa...''''SAM_S_SHVTESHANA..''''KA NA SAMAPT HONEWALA'''SIL..SILA''''BANAKAR....ESE..''MAJ..BOOT..'''BANAYE RAKHATA HAI....{..AGAR..KOI..JIV..=VYAKTI...ES PRAWAH KI 'AKAT'MIKA'' KO...SACHHE    ''''''''''''..S...P...i...R...i...C...H...U...A...L...i...T...i...''''SE JAN LETA..SAMZ LETA...''PA..LETA..''''TO WAH SAN__SAR KE ''''AA..W..A..G...A...M..A..N...''''''{..JAN''Ma__MROOTYOO....}..KE CHHAKKAR SE ''CHHUT JATA HAI...''''SACHHA..M...O...K...S...H...a...''''''PRAP'T KAR LETA HAI

No comments:

Post a Comment