Friday 8 February 2013

''KOOMBHA...MELA...

...'''''KOi..BAT...HAi...Ki...''''MiTATi...NAHi...''HAS'Ti...''HAMARi............'''KOOMBHA MELA..SIRF KOI MELA..{..YATRA..]..NAHI HAI...YAH...''PAR'Va..'''HAi...'''.....''KRIVIJ ''GAiN0''BELT...[...GALEKSi..]..KI UN ..RASH'MIYO ...KE AAGAMAN...SE ..''AAP'LAVIT'''...HOTI HOOYI...''ES..''AARYA_WAR'T...'''{..BHARATVARSH..}...KI ''PAWAN'''BHOOMI....KA....YAH...HAR'''''TAP''[..12...VARSH..''AR'DHHA..6...VAR'SH..]...ME ..'''GALEK'SiYO..'''KI ....''A..L..T..R..R..A..''..ELEKTRRO..''GiGiN..''...''F..i..L..D..''KI..POJITIV...''RRiDAYL..''F..R..i..K..W..E..N..'S..i..'''..KO..''P..OO..N..A..R._.N..I..R..M..i..T..''''KARNE KA...'YAH 'PAR'Va'''...YE BHI HAI KI ''HAMARI''AAS'THAYE'''...RI..JNRET...HO...HAM..AUR JADA..'MANVIY..SAN_WEDANA..KE PRATi...''SACHET..''HO...

No comments:

Post a Comment