Thursday 28 February 2013


...''samwed me  mndl..891..mntrr..909..me...'''bhoomandl...ko...'''VIKIRNN..KHA.GYA..HAI...KYO...?...
KYO KI YAH....'''V...i...K...i..RNAT''MK...{..THHAMB...+...''C...0...''2'''...}...AUR WEDIK...RISHI KO YAM ..MALOOM THA..KI..''AAGE...''PROOTHVI...KE...BASHINDE...''''POORi...PROOTHVi....KO....''D..H..H..A..R..'M..A..S..H..A..L..A..'''{..MOTAL...}..SAMZENGE...ESILIYE...UNHONE...''USISAMY...''H...A...W...A...N...'''KA..''A..X..P..E..R..i..M..E..N..T..i..K..i..Y'''....AADHHANN..BANAYA...JISASE....''AVASHI''SH'TA..VAN'SPATI...YO..KA...'''S...K...R...A...P..{..BHANGAR..}..''LORD..OF..''FIRE...'''DVARA...+..MNTRR..{.DESIBLIY..''URJA..}..PROOTHVI PAR..'PADE''..SKRAP..TAT'V..KO...''ANTARIK__SHA...ME...''PRAG_VAR'YA..''KRIYA..DVARA...''0''J''0''N''..L..E..Y..A..R..''ME..''0''J''0''N''..BANA...DE....

No comments:

Post a Comment