Sunday 10 February 2013


....BIRTH OF TIME...AND...''UNIVRSAL...''

....RETINA KI ...PRAKASH...KO...'AB_JOW'''KRNE WALI...'''KRiDiK...SAN_SH..SHLE_K'SHANAYE...'''...BRAMHAND.....ME APNA ''WAJOOD..''...'''''9...54...36...72...18...''A'NSHAT'MAK...''NIHARIKA...ME DHHU_N..DHHANE.....LAGTI HAI..[..YE DHHUNDHHNA...''HI'''...'''D...A...R...K...''MATTER....KO....''D...A...R...K...'M...A...T...T..A...R...''''..ME....{..._..._...=...+...]....'''AA...Y...A...M...A...T...I...T...''''HONA...HAI...'''...KYO KI HAR ''AAYAM..APNE-AAP..''ME....AK...''''K...A...R...T...A...''''HOTA HAI...'''AUR HAR ''KR'M...KO...'''KAR'TA...KI AAWASHY'KATA..'''RAHTI HI HAI....].....''NIHARIKA'O''..KO..DHHUN''N..DHHANE...ME JO''''AAKASH..TAT'VIY...AAROH...KARY KARTA HAI...'''W...A...H...i...'''T...i...M...E...{..SAMAY...VK'TA...}...KA '''JAN''Ma....HAI....ESME ''UNIWARSAL....AK...'''NO'''+.....'''NO'''.._....'''''''..KI '''PRAW''RDHHA'''...BHUMiKA....ME RAHATA HAi....

No comments:

Post a Comment