Saturday 9 February 2013


..''SOOSHAOOMNIY...7..2..O..O..O..''VHEN''S...

...DEKHO..HAMARE ...2...NOSTIL'S...{..NATHOONE..]..PRAN TAT'V JO ..AK ''NOSTIL...SE JAB ...'U..DGAMN..KRTA HAI TAB ..WO ..''U...S...i...S...A...M...A...Y...'''DUSARE ..''NOSTIL...KE ''A..N...T...A...R...'''RANDHHRO..''''ME...'SA-MAN ...WAYOOO...KA MAR''G...PRASHAS'T KAR DETA HAI ''JISASE''...WO...''SAMAN_WAYOO..'''N...I...H...I...T...'KNTENT..KEMiKL...SE...USI-SAMY..TOORAN'T..'''VYAN__WAYOO..'''KO ...UPAR KE ''A..H..A..R..N...I..R...'''RANDHHRRO'''ME...''VYAPAK..JAGAH..BANAKE...'''98145...VI..''U''ROO..VIKILA...{...''DHHAN'NAJAY__PRAN...'''}..NADI ME ''K..R..OO..K..A..L..__PRAN KO...'''S...A...N...'C...H...A...R...i...T...'''''''''''KAR DETA HAI JISA_SE ''PRAN..KA AK...SAR..KAL...ANGREJi..KE...''''8''''''''AAKAR ME TAB'DIL HOKAR ..HMARE ''''SPAY_NAL_CORD...SE ''''KANEK''T'''HOJATA HAI.....

No comments:

Post a Comment