Wednesday 6 February 2013


'''ViKiRANAT'MAK..''G..A..i..N..0..''SAN-RCHNAYE

''UNIVRSAL ME ..9><..ZIR0..MTTR..{..A'KSHAN'SHA'KA..PRYOO'JYA..BHAG..{WAiDiKBHASHA..ME''PRAYOOJYA}...PA'''RTi''KL'''S''WALI..LAG_BHAG..'''A..KA..N..Ki..'''''=AAKASHGANGAO KO..BANDHHKAR RKHANEWALA''''''''''''G..A..i..N..O..''''...FILD...9999815436...JAISI..ARDHH_REKHANKIT...URJAO KA JAL JAISA HAI...MAN LO PHLA KSHETRA''A'''HAI JO AGAR '''PRYOOJYA BHAG DVARA..''GUNNiT''KIYA JAYE TO....WO ''AKDAM''''B''''JAISA ''A..K..D..OO..S..A..R..E..''ME''ABJOW=''MiX''HO JAYEGA  ESASE ''BRAMHANDIY 'URJAYE'''V..i..K..i..RANAT''MAK..''''''G..A..i..n..0..'''sanrchnaye bnegI..jo '''bhoomanDLiY..0SHNiKRN...'SE BADHHTE HUYE ''TAP''KO AKDAM ''NIYNTRiT..KR SKEGi...

No comments:

Post a Comment