Sunday 10 February 2013


..''time......''droo-shaTi.....''aayam....''vishvA..

....POORA ...UNIVRSAL....YA....''DOONIYA....YA....VISHVA.....YAR..''POOR'NTAYA..''''''D....R....OO...SHYa....''''''........'''YA....D....R...OO..S...H...''T....i...''''''''RAR...HI...''TIKA..'''HAI...AB...PRSH'N...YE HAI KI ....''WO....'''DROO...SHYA....MAN...'''''...''''J...A...G...A...T...''''''JO....''DIKHANE...HETOO...''''F...O...T...O...N...''''KA MOHTAJ...HAI....WO HAMESHA HI....'''HAR'''JIV''''KE LIYE.....'''A...D....R...OO...S...H...Y...A...'''''HOTA HAI...{...HAME CHAiJE.......KAiSE DiKHTi HAi...''''JAB...PRAKASH....''KISI BHI...'''VASTOO..''PE PDATA HAI...'''TAB''''HAMARA...'''R...E...T...i...N...A...''''..B..A..D..A...'''HOTA JATA HAI...AUR ''PRAKAH ''RETINA ..PE PDKAR....'''PARAVR''TiT...'''WEV''J...UN CHIJO KO ''AALOKIT'''KRTI HAI..TAB WO CHIJE...HAME...''POORN_TAYA...'''DIKHNE LGTI HAI....]....YAH DROOOSHYMAN ''JAGAT'''...JAB...'''+.._9...AND...2...M...^-...T2...9..PQ..2'''ME ..KNWART HONE KI PAHLE WALI ''STHITI''ME JO '''O..R...A...'''...+....=...''Aa...Y...A...M...'''''..ME ''KANWRT HO TA HAI..TAB...''''R...E...T...I...N...A...''ME..''''''T''''i....M...E...'''OF...'''VISHVA...KA..JAN'''Ma...HOTA HAI

No comments:

Post a Comment