Wednesday 27 February 2013

om...h..2..0...namha..''GLOBLWRG

.......''utpann..hone...wale...'''B...A...K...T...E..R...I...Y...L''''...''ASAN..DHHAN...''__KACHARE..''KA...VYOMIKRROOT...''SAMADHHANIK..''.......SAMAYOJAN....''ATI_AAWASHYAK...HAI...KYO...KI...'''YAH....'''..''SHANAi..SHANi..''...DHHARTi..KI...''U..NN...A..T...''_P...A...R...A...T...''{...jo..''A_d..h..h..i...p..r..d..r..g..a..r..b..h..i..t..'''}hai......U...saka...''hrra..s..'ho''raha...h...a...i...''...YAH...''KHATARRNNAK...''STHiTi..HAi...JO...''VINASHA..''KA..SANKET...HAI...''ES HETOO...'''MERRA BNAYA HUAA ''MANTRR....''O..M..H..2..0...''NMHA...''JISKE..'ANTRRGAT..''....__J..A..L..''SAN''RAKSHANN''..KARY..+...JISASE...''JAN..JAGROOTI..HOKR...

No comments:

Post a Comment