Saturday 9 February 2013

...''BAi..NO...''{...''BRAM'HA...''}....BRM'HA-DEV'''+PRYAWRN..


...''BAi..NO...''{...''BRAM'HA...''}....BRM'HA-DEV'''+PRYAWRN..

baIn0....'''WISHV KE HAR ...''KAN..=PRTIKLS..''ME...1.GININ..2.VARGA..3MAHAT..4.STHIT..5..VIBHAV..6.TEJS..7.LIGS..8.MIGIN..8.SESA..9..PRA'D'NYa..10.VISHKIL..11.UGAN..12.UD'BHAV..13.OHWO..14.AAHW..15..RUGWA..16RICH;TA..17.COROM.18.EEBIKA..19.JRRIGRA..20..NINIK.....AUR+45..VAGEREH...''KAN..=PRTIKLS...''HAI JO ''BRAMHAD...KO STHI'T URJA DENE ME..''KRIYASHIL..'HAI......''EN TAT'VO..KO ''ATHARW'VEDIK RICHAO ME ...MNDAL819/...40..'ME DEKHA JA SKTA HAI..'''''J...i...N...K...A...'''U,,,P..A...Y...O...G...''''''''''''''''''A..G..NN..i..T...__BRAM'HANDO KO ''''BANANE ME LAGNE WALA ...'''L...i...K...W...i...D...'''...{..SAB''JEKT..''}...KARKE KAM //KRIYA SWAROOOP HAI...

No comments:

Post a Comment