Monday 15 July 2013

''ssssshkkko__mnnn

''गायत्री _द्विज _''ओंर ''
''साधकाने _बनावे ''महाचोर '''
''अपराधी '''''''विश्व ''''घोर ''
गुरुकृपा कळावे _10 2

विशुद्धी ''मणि  मंडपी '''
''सहस्त्राबहर भरण _भेष ''
''वस्त्रांचा ''प्रभारण ''घोष ''
गुरुकृपा _कळावे _103

हे '''''''''''''''''''''''अम्ब ''तुझीच _''कृपा ''
समाधी ''भोग _स्वरुपा '''
''कृत _कृत्या '' चरण '' दीपा ''
''गुरुकृपा कळावे _104

कर्म फळ आश्रय हेतू ''
चित्त ''सागरा ''जोडून ''सेतू ''
वासनांचा _प्रज्वलित _केतू ''
''गुरुकृपा ;;कळावे _105

''आत्म ''बोधातून ''शान्ति ''
''हीच ''परमात्म _सूत्र ''क्रांती ''
बोध _प्रबोधाचि ''भ्रान्ति ''
गुरुकृपा ''कळावे _106

'सत्व मान प्रमेह ''
''दृश्य _भाव _विचार _अवलेह '''
''द्रष्टा _भाव_विचार ''स्नेह ''
गुरुकृपा ''कळावे ''__1 0 7

'''''शब्दा _क्षरांची ''नुसती ''आग ''पाखड ''
''नुसता _'प्रवचनांचा ''''ऊ ''''द ''''ण्ड '''__''माकड '''
''चेष्टा _उपदेश _''भाकड '''
'''''गुरुकृपा ''कळावे __1 0 8

''ओम ''एच टू ओ ''नमः '''पर्यावरण ''
'दिखे _ब्रम्हांड _आवरण '''
करते हम ''कार्य ''जल _ संरक्षण '''
''सद _गुरु 'त्रिलोकचंद 'अख्न्दानान्द्जी ''अशीर्वरण '''
''समझो _गुरुकृपासे {गुरुकृपा ''कळावे '''}

__श्रि ''श्रि ''श्रि ''श्रि ''श्रि ''श्रि ''श्रि ''1  0 0 0 8  _स्वमिशिशुविदेहानंद ''सरस्वति ''तिवारी ''महाराज ''''कारंजालाड { दत्त } जिल्हा _वाशिम महाराष्ट्र …No comments:

Post a Comment