Monday 15 July 2013

mnchesalok

शाश्वत भोजन जे आहे ''
सत्वातून आत्मा पाहे ''
रज _तमाचा ''धर्मात्मा ''
गुरुकृपा कळावे _1 5

''स्वामी ''शिशुविदेहि ''बोले आता ''
''प्राण ''बघा जाता _जाता ''
''त्राण _हा _मन्त्राचा '''
''गु ''रु ''कृ''पा ''_कळावे _1 6

अनंतातून _अनन्त ''
''जिवातून वसन्त '''
'प्राणा ''वाचून ''जिवन्त ''
गुरुकृपा कळावे '''_1 7

जगाचा दिसता '''भ्र '''''म ''
पडे  ''योग्याला ''परिश्रम '''
''इडा '''''''''पिन्ग्ला 'चा ''''''कद्म्ब '''
गु '''''''''''''''रु '''''''''''''कृ ''''''पा '''
''''''कळावे '''………. ……. _1 8


No comments:

Post a Comment