Monday 15 July 2013

shlok''mnaaache

''मन ''फिरती '''घरा _घरा ''
''त्यास ''रोखावे ''प्रखरा '''
ऊ '''च '''लु '''न '''सुशुम्नेचा ''वखरा '''
गुरुकृपा _कळावे ''_1 9

पडे ज्याला प्राणाचा ''''विसर ''''
आहे '''तोचि '''ब्रम्ह ''''धूसर ''''
शिवो 'हम ''चा ''वाजे ''गजर ''
गुरुकृपा कळावे _2 0

केली ''प्रेमाने ''जी ''पूजा ''
नाही ''तोड ''''''त्यास ''दुजा ''
धूप _दीप ''प्राण ''तेजा ''
गुरुकृपा कळावे ''_2 1

'कुंकू ''''लावावा '''करुण '''अक्षता ''दिसती ''
'''''''''''''''''''दारूण ''''''
आवाहन '''पुष्प ''''वरुण '''
गुरुकृपा '''कळावे '''_2 2

पद्मासनाचे ''पदम '''
सिधासनाचे '''सिद्धम '''
मेरुदान्डा ''ताण '''प्रणाम  '''
गुरुकृपा कळावे _2 3


No comments:

Post a Comment