Monday 15 July 2013

maaaancheshlok

तिळाची ''तितिक्षा '''
ऊर्ध्व '''नासिकेत '''प्रतीक्षा ''
''शाम्भवी '''दृष्टीची '''''''प्रतिरक्षा ''''''
गुरुकृपा कळावे '''_2 4

'मननावा ''मन्त्र '''
हाची ''सफलतेचा ''तन्त्र ''
मे ''''''''''''''''''''रू ''''''''''''''… ओलांडावा ''कैसे ''
गुरुकृपा ''कळावे '''_25

ध्यानात रहावा ''ध्यास '''
पकडून '''मनाचा '''कास '''
सहन ____करावा ____अव्यक्त _त्रास '''
गुरुकृपा ''कळावे '''_2 6

माहिती तंत्र्द्यान '''
हेचि ''कर्माचे '''अधिष्ठान '''
पकडून ''राहावा '''''''''स्वाधिष्ठान ''''''''''
गुरु ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''कृपा ''कळावे _2 7

गर्भवास धरावा ''ध्यान '''
चिंतीत रहावा ''तत्त्वज्ञान  '''__तलवार '''सोडून ''धरा ''म्यान ''
गुरुकृपा ''कळावे ''_2 8 

No comments:

Post a Comment