Monday 15 July 2013

mnche_shlok

हे ''रंब ''हाची ''अम्ब '''
राहतो ''नित्य ''उघड ''बम्ब ''
नसावा ''सोंडे ''दम्भ '''
गुरुकृपा ''कळावे ''_4

सत्याचा  ''शोध ''कोठे ?
बुद्धिवादी ''मोठे _मोठे ''
''अध्यात्माचा ''अंत '''
गुरुकृपा कळावे …_ 5
                                                                 
  द्वेतीचा ''दैय्त्य ''
सोडिले 'सत्याचे ''सत्य ''
रज तमा पलीकडे '''चैत्य ''''
गुरुकृपा ''कळावे '_'6

अद्वेताचा ''बंधारा '''
त्याला ''अनुभूतीचा ''सहारा
''अनुभव देखे ''आनंद …
गुरुकृपा कळावे …_ 7

अनुभूती हि अनाहत
प्रस्तरा  प्राण ''हि ''आहत ''
गायत्री ''नीज ''जो ''पाहत ''
गुरुकृपा कळावे _8

उष्ण शीत हा ''पसारा '''
''नेती _नेती ''चा ''पहारा '''
ष '''''''ख '''''''।चा '''व्यापारा ''''
गुरुकृपा 'कळावे ''_9No comments:

Post a Comment