Monday 15 July 2013

''mmmaanaachheshlokkk

सद्गुरु ''माझी ''माउली ''
माउलीची  सार ''सावली ''
सावलीत ''साक्षात्कार ''असता ''
गुरुकृपा कळावे _4 5

प्रस्तार ''लेख मनाचा ''
विचार ''बिम्ब ''जाहे ''
दिव्यातून ''मन ''सृष्टी ''
गुरुकृपा कळावे _4 6

सृष्टीत पुष्ट मंत्र
मंत्राने त्राण ''जाहे ''
''गय ''''''''हा ''मन्त्र ''पाहा ''
गुरुकृपा कळावे _4 7

ब्र्म्हची जी माया ''
तीच ''सृष्टीची ''अनुकाया ''
दिसती ''सर्वत्र '''म '''हा ''मा '''या '''
गुरुकृपा कळावे _4 8

योग विश्वात ''ऊर्ध्व '''
समष्टी '''रूप '''लाभे '''
''व्यष्टीचे ''''''''अनाहत ''''धागे '''''
गुरुकृपा कळावे _4 9

भाव ''रूप ''प्रदीर्घ '''
दीर्घ ''रूप ''माते '''
योग ''घडावा ''नित्य '''
गुरुकृपा कळावे _5 0

अ '''नु ''''भू '''ती ''च्या ''तिजोऱ्या ''''
''त्यात ''''नित्य '''कराव्या '''चोऱ्या ''''
'अ ''नु ''भ '''व '''चोर '''कैसा ?
गुरुकृपा कळावे _5 1 

No comments:

Post a Comment