Friday 12 July 2013

'''s''''oo'''r'''a'''t'''...._

सूरत .....

चेहरा ....''''वर्निकाओ की त्रेक्षंश ....''सप्त _एवं _नव आयामी ....''

वर्गीकृत _त्रेक्षा ''ये ''''____='''चेहरा '''''

पाव ...[..paw ..}..+..स्कल ......''वर्जित ..विभज्य ....विग'भाव ''..

भंगिमाओ का ..''त्रेश्कानान्षा ....'''...सज्ञा '''''..वि ''''भा ''''ग '''''

                      =

                 सूरत /चेहरा /फेस /करिन्ग्य .....

No comments:

Post a Comment