Monday 15 July 2013

''manache_shhhokkk

मानिपुर्काचा पूर '''
त्यात वेगळा दिसे नूर '''
आनंद ''जो ''भरपूर '''
गुरुकृपा कळावे _3 9

आनंद '''नाम '''देव '''
क्षय ''होतो ''तेथे ''भेव '''
भेव '''हाच '''देव '''
गुरुकृपा कळावे _4 0

स्वाद स्वदिष्ठान पाहे '''
स्वदिष्ठानात ''''जग ''माहे ''
''''''''तुझे ''''माझे ''''येथेच '''राहे ''''
गुरुकृपा कळावे _4 1

अनाहत ''आहत ''सारे '''
सिद्धासनात '''वाहती वारे ''''
''शिव_शक्तीचा ''संगम ''तारे ''
गुरुकृपा कळावे _4 2

विशुद्धी ''शुद्धी मनाची '''
चित्तविलासातबुध्दी ''राहे '''
बुद्धी शुद्धीत ब्रम्ह पाहे ''
गुरुकृपा कळावे _4 3

आज्ञा ''हीच  ''मनाची ''
चित्त ''अद्वेत ''राहे '''
अद्वेत_द्वेत ''निरंजन ''
गुरुकृपा कळावे _4 4 

No comments:

Post a Comment