Thursday 2 May 2013

Y'O'Y'A'M'A..VIGYAN'MAY:

PRANE'SHOO....HROODi...SFOO''R''TYA'TYAMA..

BOODHHI YAH  HEART ME RHATI HAI....

H...E...A...R...T..  =  L..O...V...E...
 AISI YAH PREMA MAY VATAWARN ME ''SADHHAK  KI BOODHHI KAR'Y KARTI HAI
BOODHHI KI  GOOFA  ME  ''...B...R...A...M...H...A...'''
RAHATA HAI...
YANE?????
JAB BOODHHI  SARVMAY PREM KE VATAVARAN ME ''..S..O..L..E..=..A''A''T''M''A''..
PAR   ......C...H...H...i...N...T...A...N....'''KAREGI..'''    TABHI  AAT'M..TAT'V   YAH USAKE
CHHINTANSHIL   AKAGRA   VICHHARO KO ''PRAKASHIT..''
PRAKASH   RHE AISE VAH  AAKALAN  KAREGI....

No comments:

Post a Comment