Thursday 16 May 2013


ikvensi''j

''frkvensi''j...yane ...vatavarn....me ''hamari..''soch''ki...''A_bhivyktiy...''shabdik.../...ya.....''..m'''.i.''n''d''..{..s''o''c''h''.i.''k''..}

T'''''''''A'''''''R'''''A'''''N'''''G''''E'''.....agar__pojitivli__rahe...''to..''krivij..''../...nigetivli..rhe..''to''..''ji_krvjj..'''

yah...''ham.''par...nirbhar...hai...ki...''ham''..vatavaran...''me''..kya....''preshit..''karte  hai  

No comments:

Post a Comment