Tuesday 21 May 2013

'''''''''''BHU__GAR'BHIY_' OSHNIKARAN

'''B..H..U..__M..A..N..D..L..i..Y...__''

''..B....H...U...__...G...A...R...'B...H...i...Y...A...__''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''...SANDHHAPIT...'AART__SRENIY__''....''P R V J YA ''O''

KI __KINVAR'T__NALIY_''PREKSHN..' K '....

          UT'JNIKAYE..'JAB..' BHI '''SANGTHHIT....HOTI....HAI......
           T A B __-''HI'' BHUGARBHIY__'BHU_MANDLIY__'' J_A_N_V_A_R_T_'NAYE


No comments:

Post a Comment