Saturday 18 May 2013

'''OMTATV_SATY

OM...TAT'V___SATY...HAi....

KON SA..TAT'V..?????

T'''A'''T'''V..'..A..=....


''VAH..''JO KABHI...BADLATA  NHI    ....

{..AAJ__KAL__KE__VEGYANIKO_JAiSE..NHI..JO..HAR....''BAR...''KOI..PREKSHN....

KARKE ..''BADAL_DETA...HAI.....''

E..S..I..L..I..Y..E..............''TO''..............V..I..G..Y..A..N....=..A'''G'''Y'''A'''N'''..HAi

No comments:

Post a Comment