Saturday 25 May 2013

litrechar

''jab bhi kabhi ...'sahity...ki charch hoto hai to log bag ...''v..i..d..e..s..h..i..''yo''..

ka   hi   'udaharan''..dete hai .....

jaise ''hamare_desh...''.....me .....'sahittiko ka ''akal''..pad...gaya hai....

'''aur__en__videshiyo  ka ''sahity''bhi ''n''....''???????????????????/..yah ''u...t...a...p...a..n..n..''

karta hai

No comments:

Post a Comment