Wednesday 22 May 2013

adhik.....vishva     ''   adhik ...vishva...' ak__' u..p..l..a..b'..d..h..h..a..''.....ANSH.........HOTA HAI..'JISAKO..'

''...ADHHRABHUT_______AUR___'..V...Y...O...M...i...K...R...U...T...A...'

....SAGYA'''''YE''''.........

SAKSHATKARIT..............................HAI

No comments:

Post a Comment