Friday 10 May 2013

nag naraynacha bhau

नाग नाराय्नाचा भाऊ

द्यावे ..''मुलाधारत ..''त्याला ..''खाऊ ''''

त्यास ...''सह्स्रारा त ...''पाहू _पाहू ...'''

सद गुरु कृपा कलावे
                                                            दिसती आकाशे ..नक्षत्र
                                                           ''आत्मा ''...देहाचे ..''वस्त्र ..'''
                                                           करावे ...''चित्त .'''..निर्वस्त्र ...''
                                                  सद _गुरुकृपा कलावे .....

योग विश्वात ..उर्ध्व
''सामष्टि .'''रूप ...लाभे ...
''''व्यष्टि '''...छे ...अनाहत .'''धागे .'''
सद _गुरुकृपा कलावे                                
                                                         अनुभुतिच्या ...''तिजोरया ...''
त्यात ...नित्य '''कराव्या ...''चोरया ..'''
...''अनुभव ..''चोर ..''कैसा ???

सद _गुरुकृपा कलावे ...

No comments:

Post a Comment