Friday 10 May 2013

manache...shlok....

'''जग माझे ...आहे ...

मग ...रीते ..के राहे ..''

सांगतो ...स्वामी विदेही ...

सद गुरु कृपा कलावे ..................संध्हन जो जोडला ..
                                                विधान विकार सोडला
                                               भाव बंधनाचे ..धागे ....
                                              सद गुरुकृपा कलावे

विचार मात्र ..मात्रां चा ...
ह्र स्व __दीर्घ पाहे ...
''दे '''वि ''''..ची ...वि ..लां ...टी ....

सद गुरु कृपा कलावे
                                                 _स्वमिशिशुविदेहनन्द सरस्वती तिवारी महाराज ...कारंजा 

No comments:

Post a Comment