Thursday 27 June 2013

univarsal'''''pahad''''paryavaran...+

pahad''''''mar'''''rahe'''[..maar_rahe_log..}..hai...

aur

kisi....ko....koi...'' f i k i r ''nhi

sathh___hi___sathh__

AAP___BHi__' MAR...RAHE...HAi...'

ya

'' m...a...r....''chuke'''''....hai

No comments:

Post a Comment