Friday 14 June 2013


amha...''mayobhoovaychh

...namha....''n'''m'''a'''s'''k'''a'''r'''....hai...U...S....''M..A...Y...'''''=...''MAST....'''BHOOVAY....''''N''''i'''H'''A'''R''''i''K'''A'''0'''...Ki....''''chh...=..''kewal..{....''0'''n''''L''''y''''...}..''jaha sirf...''happy...+...''happy...=...'''''H''''A'''P'''P''''Y'''...''HOTi...''h''a''i'''
yah....shiv_ratrri...'''h''''a'''i'''

....'''NAMHA...SHAMBHAVAY'CHH

...N'''A'''M'''H'''A'''....YAH...PAD....''KEWAL..NMSKAR HI NHI...''BLKI..'''na...='''nhi...hooo.....mah...'''m'''a'''i'''
yah...bridan''sh..wedo ka jisme...S'''''H''''A'''M''''B'''H'''A'''V''''...=''SAM''BHAV..''''P'''O''SI''B'''A'''l'''I'''T'''i'''''...darshhayi..gai..hai....''chh''...=...'''A...m...i..n...'''''

nine_i_durga.com

nine_i_durga.com....''9....''matrrooshaktiyo se lais   '''h'''a'''m'''a'''r'''i'''....b00dhhi
jisme...1...ahetooka...2...vithika...3...marga...4...tathha...5...vibhavya....6...lakshya...7...nada...8...kamaiyya...9...siknsha....
'''''p'''i'''n'''i'''y'''L'''....__gLa'ndss...
'''C''O'''l'''o'''n'''G''''R'''E'''MATTRR
=....''S'''A'''X'''E'''S''''''

..''d''i''g''a''m''b''a''r''a...digmbara..''sreepad..waLLabha

'''HAMARE GAV..''KARANJALAD DATT....ME..''A''v''i''r''b''h''oo''t''i''t...''SREE_MAD..PAD..N'''R'''U'''S'''i''N'''H''A'''__SARSWATi..{..SWAMi samar''thh..}...e''n''k''a''...A_V_A_T_A_R...''D'''i''G''M..=''ViSHA'Va..SAMRRAJYa..../..bara....''a''m''b''a''r''a''='''A_a_K_A_S_H_..''UNiVAR''SAL..Ki..''v''i''s''r''oo''t''a''t''a''...awam....__g..y..a..n..__b..h..a..k..'t..i.._''v..a..i..r..a..g..y..a..''ke..A''N''OO''S''H''T''H''i''T''....ANOOSHTHHAN...''A_R''GYA'''....H...A...i...
ES KARANJA DATT..ME PROGETiHASiK..KAL..ME..''CHHANDRA...SE...''A_KSA..TERO..TERiYL...''GHATK..VKTI DVRR..''CHHANDRR..''TALAB''..KI...RACHHNN..KI GAi..

..'''MARATHA...TiTOOKA MELWAWA

...H'''A'''M'''A'''R'''E'''....MHARASHTRR...K''i'''__u''r''w''a''r''a''..bhoomi...ke...''pradir''gha partikls '''ke  antrgat....'''v'''i'''r'''a''t''a'''...ki __par'shvbhoomi awam...''pratitata...'''''sirf....''marathi 'M''A''N''OO''S'''....TAK HI SIMIT NHI HAi....BLKi...'''chhatrrp...shivaji mharaj...ki ...s'''a'''m'''p'''oo'''r'''nn'''_H''''''i'''n'''d'''a'''v'''i''''{..hind ye sha'bad...v'''e''s''h''a''v''i''k...u''C''H''H''A''r''a''n''t''a''__ka...''d''y''o''T''a''k''..}..swa_swarajyy...jo...kisi...bhi..vyk'ti..vishesha..YA...''sam_praday..vishesh..YA..''dhhar'ma..vishesh...ki..P''''A'''H'''C'''H'''A'''N'''_KO..PARIBHASHIT ...'''N'''H'''i'''...KARTA...VAH..''MELWAWA'''..=..Veshvik..''manav''''''0'''...ka....'''''''.m_i_L_a_p'''''=sangthhan....yah...'''t'''i'''T'''OO'''k''a'''=..''kewaL..{...ki..ham..''k''e''w''a''L''...''m''a''n''v''i''y''...mooLyo..ko..hi..prathamikta..dete hai..yah..''s''i''n''h''a''_g''a''r''j''a''nn''a''}

....''''sree doorge parmbramha

..yaha maharashtrr ..at..post..karanjaLad datt..dist washim...%..h.m.tiwari..''sree durgaRaktambara shaktipeeth''tiwari ka bada '''fon no.09921700260...''mai..swamishishuvidehananda sarswati tiwari maharaj ''es mantrr ka ''sroojnn kiya...es mantrr me''{..jo..jap..karega...}...aapko...''''''''''bramhando me ''A_gyat...Gyat...'''sabhi ''krvitt'tmk  ''sam_bijo...{..''P''''A'''i'''R''A'''_M'''E'''D'''i'''K'''L'''}...+...A_K_SHOONNA...'''T'''A'''T'''..RAHASYO...''Ki..prap'ti..'''s''''oo''''g''''a''''m'''a'''hogi

No comments:

Post a Comment