Friday 28 June 2013

jan______jan

aaaj..aajtak..par....''program..DEKHA..VO..KOI..VEGYANIK_THHA-JO__BADI_BADI_

BATE_KAR-RHA..THHA..KI..YAH..''DEVI_DEVATA''KUCH..NHI..HOTE...

TO....''FIR_JAB_''TRASADIYA__''AATI..HAI..TO..YAH..' V E G Y A N I K '__LOG_' KOAN''

SE__BIL..'ME''...CHIP..JATE....HAI????????????????????

No comments:

Post a Comment