Monday 3 June 2013

''antrash'''t

santrash'''''''t............
'''' ved____vidhha____aur__u''s''a''k''.i.'''.....

DROOSHY______DROOSH'Tigat''''..............

pravar'dhhanaye'''''''..san...=..''U'CHHA'''..../..TRASHT...=....'..VAR'GIKARANTA'''ME'''

V...............i...B..H..A..J..i...T..''''''''''''''NHi'''''''''''''..HOTi''''''''''''''

V''''''''''''a'''''''''''''h''''''''''''....=....s....r...e....n....i....

                  '' ? ''

'' sansarik__chailenj__jaise_jaise_vyakti_ke_j...i...v..a..n...'..me....

badhhte jate hai '' vaise_vaise_vo__vyakti_'u''t''a''n''a''..''''shaktihin''..svayam''ko''

mahsoos''karne'''lagta'''hai''''..tab.....' yah....''v'''.i.''d''h''h''a''....'kam'..aati...hai

'''sirf___u'''s'''e'''....'budhhivadi__nhi__sadguru_chhaya_chahiye__

No comments:

Post a Comment