Sunday 16 June 2013

JIVAN

परावर्तित ....

               त्रेक्ष्नाये

                             स्व _प्रारुपित __

                                                            लेकिन ''''''''''''

                                                                                   सद्य '''''


                                                                                         '' आरोपित ''''

    ''''''''''''''''''''सह गमनंकित ''''..प्र _त्रेकष्ण ___' आमणाय़ ___= ''जी '''व ''''न ''''

No comments:

Post a Comment