Friday 14 June 20139 seconds ago

KARANJALAD...DATT...DIST WASHIM MAHARASHTR

YAH APNA ''GAV..=VILEG..HAI..YAHA HAMARA JAN'MA HUA..HAM..''OXJNSDQ'''..SIDHHIY0..SE..AK..HI SAMY ''9''..SWRP.M.AUR...''YAHA..'''2''..DYMNTN
ROOP.M.''VKST''HYE...''..YAH SAB..XTRR..D.N.A./R.N.A./S.N.A./..WALI..''PANCHH__BH0ATIK..VALI..STHHITI HAI..KI.JISME...''VKTI..+..VYKTI..+..''A_B_H_i_V_Y_K_T_i..''=....A..H..A..M..__B..R..A..M..H..A..S..i..'''..TATVMASI...AATM0'HAM'..SHIVHAM..
SAR00P...VIDYAMANTA...RAHATI HAI...
ADRESS...''TIWARI KA BADA..''..%..H..M..TIWARI...{..SWAMISHISHUVIDEHANAND SARSWATI TIWARI MAHARAJ.._S0AR''MANDLESHVAR..''PITHHADHYAKSHA....''..PRAVAR''TAK...''SREE DURGA RAKTAMBARA SHAKTIPITHHA..}PRABHAT T0LKIJ R0AD ATPOST.KARANJALAD DATT..DIST WWASHIM..MAHARASHTRR...09921700260../09503857973......

No comments:

Post a Comment