Saturday 30 March 2013

''vivek ch00damni...''m...a...i..''...k0an..h00

...''janane..yogya sab..''chijo''ke..''
''STHHUL...AWAM..S00KSHAM...''YAH..''2''...vargikarn ''karte...
sthh00l chije...jo...''bahar...''d...i...k..h...a...sakti hai...''ex..''yah...r00pya....yah..bagla...yah...car...yah..pr00thvi..''vagerah....
'''s00ksh''ma..chije...wo...jo...'''A_P_A_N_E_..''A...N...T...A...R...MAN...''''...ME...''
'''A...n...00...b...h...a...v...a..''...ho..''''''''''
EX..''dr00shya...bhavnaye...vichhar....
esiliye...''A..t..''m..a..''...'''mai...'''mai...'''mai...'''{..''i''}...'kahte h00ye...''janane..ki wo '''3'''

..A_V_A_S_T_H_H_A_''''....''J..A..G..R..00..T..i..'''..{..working..}

..'''s...w...''p...a..''n..a..{..d...r...i..m..}
...
s...00...s..h..00..'p..t...i....{..na..s0ye..na..jage..}
''o'''...me...'''kheLata..{..p..l..a..y..}..rahta hai....


No comments:

Post a Comment